Necesitățile de consolidare a capacităților instituționale în domeniul administrării vamale, precum și modalitățile de asigurare a sustenabilității proiectelor demarate au fost discutate astăzi în cadrul unei întrevederi avute de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie cu reprezentanții Ministerului de Externe al Republicii Lituania.

Discuțiile au vizat recomandările expuse recent de către experții vamali lituanieni care confirmă necesitatea reorganizării Serviciului Vamal în vederea ralierii la practicile internaționale în domeniu. În documentul elaborat de către aceștia se regăsesc măsurile întreprinse de autoritatea vamală privind optimizarea structurală, reducerea funcțiilor de conducere în favoarea celor de execuție, excluderea dublării competențelor, dezvoltarea sistemelor informaționale etc.

În context, Directorul General al Vămii i-a informat pe reprezentanții părții lituaniene despre stadiul de realizare a măsurilor menționate, mulțumindu-le totodată pentru asistența livrată pe parcursul parteneriatului instituit.

În replică, reprezentanții lituanieni au apreciat operativitatea implementării tuturor măsurilor de reformă demarate de către Serviciul Vamal și au menționat disponibilitatea acordării asistenței în mai multe domenii prioritare pentru autoritatea vamală precum analiza riscurilor, implementarea conceptului ”Ghișeul Unic”, dezvoltarea managementului strategic și informațional.

”Serviciul Vamal se află într-un proces continuu de dezvoltare și modernizare, prin urmare apreciem orice asistență ce presupune alinierea la standardele internaționale în domeniu și realizarea angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană .”, a conchis Vitalie Vrabie.