Un nou eșec pentru președintele Maia Sandu. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea președintelui cu privire la interpretarea normei constituționale în partea ce ține de modificarea componenței Guvernului în demisie. Decizia a fost pronunțată acum câteva minute de către Domnica Manole.

  1. Se admite parțial sesizarea depusă de președintele Maia Sandu
  2. Se declară neconstituționale articolele din Legea cu privire Guvern în partea care îi interzice Guvernului, al cărui mandat a încetat să numească sau să propună pentru numire persoane în funcții de demnitate publică, altele decât miniștrii. Până la modificarea legii de către Parlament, Guvernul, al cărui mandat a încetat, va putea numi sau propune pentru numire persoane de demnitate publică, altele decât miniștrii sau în funcții publice, pentru un termen determinat până la o nouă numire a aceleași persoane sau alteia, efectuate de Guvernul cu puteri depline
  3. Se recunosc constituționale articolele din Legea cu privire la Guvern în partea care interzice Guvernului al cărui mandat a încetat să elibereze din funcție persoane cu funcție de demnitate publică sau funcționarii publici cu excepția cazurilor de imposibilitatea obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile
  4. Se declară inadmisibilă sesizarea în partea la controlul constituționalității al articolelor din Legea cu privire la Guvern care prevăd că Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept: să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova; să încheie contracte și să-și asume angajamente pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă ce depășește un an ori a căror valoare este disproporționată în raport cu cheltuielile necesare pentru administrarea treburilor publice curente sau pentru gestionarea unor situații de urgență; Până la numirea Prim-ministrului interimar atribuțiile acestuia sunt exercitate de prim-viceprim-ministru, în cazul lipsei prim-viceprim-ministrului – de către cel mai în vârstă viceprim-ministru, iar în cazul lipsei viceprim-miniștrilor – de către cel mai în vârstă ministru.