La 17 decembrie 2016, șeful IGP, Alexandru Pînzari a avut întrevederi cu oaspeții de onoare din străinătate, invitați la ceremonia oficială de Ziua Poliției Naționale.

Întrevederile bilaterale au fost organizate cu omologi din Letonia, Polonia, Austria și Ucraina.

Pe lîngă mesajele de felicitare au fost discutate activități operaționale comune și priorități de cooperare pentru anul 2017, care derivă din obiectivele Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020.

Strategia de prevenire, activitatea polițienească comunitară, menținerea ordinii și securității publice și sistemul de salarizare al polițiștilor în baza criteriilor de performanță sunt subiectele abordate cu omologul leton, Ints KUZIS, general de poliție.

În cadrul întrevederii cu directorul general adjunct al Poliției din Austria, Johann DEZDEKA, a fost pusă în discuție posibilitatea negocierii cu privire la proiectul de implementare a Protocolului Convenției de cooperare polițienească din Europa de Sud-Est, precum și organizarea unei vizite de lucru la Academia de Securitate din Viena în scopul selectării, recrutării și instruirii personalului polițienesc.

Reforma Poliției din Republica Moldova, tendințele și amenințările criminalității organizate, au fost printre prioritățile întrevederii cu omologii ucraineni.

Creșterea încrederii în Poliție, motivarea personalului, activitatea proactivă, precum și crearea Centrului de instruire continuă a polițiștilor au constituit bazele întrevederii șefului IGP cu șeful adjunct al Poliției Poloneze, Jan LACH.

Menționăm că, la festivitatea dedicată Zilei Poliției Naționale au participat omologi din 10 țări.