„Una dintre cele mai importante priorități stabilite de Serviciul Vamal în cadrul reformelor demarate se referă la crearea unui mediu competitiv pentru investitorii din diverse domenii ale economiei, asftel încât aceștia să beneficieze de cele mai novatoare instrumente de facilitare a comerțului.” – a declarat Directorul General al Vămii, Vitalie Vrabie în cadrul întrevederii cu Președintele Asociaţiei Obşteşti ”Colaborarea Economică Moldo-Germană”, Lerke Wolfgang.

În cadrul discuțiilor, Directorul General al Vămii a menționat că instituția pe care o conduce mizează pe dezvoltarea unui parteneriat durabil Vamă-Business, în acest sens fiind organizate permanent sesiuni de informare pentru reprezentanții mediului de afaceri.

În acest context, Vitalie Vrabie a invitat Asociația prezidată de Lerke Wolfgang să devină membru al Comitetului Consultativ al Servicului Vamal, precum și i-a asigurat pe reprezentanții Asociației de deschiderea Serviciului Vamal de a oferi consultații pentru investitorii germani referitor la recentele modernizări şi simplificări în domeniul vamal.

La rândul său, Lerke Wolfgang le-a mulțumit reprezentanților Vămii pentru inițiativele anunțate, precizând că rezultatele înregistrate de Serviciul Vamal în cadrul reformelor favorizează considerabil atragerea mai multor investiții și respectiv, crearea de noi locuri de muncă.