Ministerul Mediului a interzis arenda pădurilor în scopuri personale, de gospodărie sau de recreere. Totodată, prețul arendei forestiere în alte scopuri decât cele menționate anterior a fost majorat de circa 5 ori, astfel încât plata pe termen de un an pentru un hectar de terenuri forestiere va constitui 19092,37 lei, transmite 24h.MD, cu referire la un comunicat al Ministerului Mediului.

Decizia a fost adoptată de Cabinetul de Miniștri și vine să interzică însuşirea de hectare întregi din patrimoniul forestier al Republicii Moldova.

„În loc să contribuie la menţinerea, conservarea şi dezvoltarea fondului forestier, a faunei cinegetice, precum şi obţinerea profitului, se pare că doar ultimul obiectiv a fost determinant pentru unii agenţi economici. Astfel, Republica Moldva a pierdut din gestiunea sa mii de hectare de pădure valoroasă, majoritatea acestora fiind distruse de intervenţii antropice barbare — construirea caselor multietajate, beciurilor, piscinelor, gardurilor din beton, drumurilor asfaltate şi chiar a stadioanelor. Din păcate, multe dintre aceste daune sunt iremediabile, iar prejudiciul adus nu va putea fi recuperat curând”, se spune în comunicat.

Actualmente, între Agenţia „Moldsilva” şi beneficiari rămân în vigoare peste 650 de contracte de arendă pe o suprafaţă totală de aproape 7000 de hectare, însă procesul de reziliere prin acţiuni în justiţie şi de comun acord al părţilor continuă — din cele 842 de contracte încheiate în perioada 2008-2015, aproape 200 au fost deja reziliate. Această tendinţă degresivă este continuată şi va căpăta noi viteze în viitorul apropiat.

Precizăm că împreună cu interzicerea categorică a încheierii noilor contracte, aceste acţiuni vor duce la revenirea pădurilor în gestiunea exclusivă a statului şi în beneficiul tuturor cetăţenilor.