Centrul Naţional Anticorupţie a fost desemnat în calitate de punct principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în Republica Moldova, în urma deciziei luate ieri de Guvern. Astfel, CNA va asigura cooperarea şi schimbul de informaţii cu OLAF privind cazurile de obţinere frauduloasă şi utilizare necorespunzătoare a mijloacelor din asistenţa externă oferită de Uniunea Europeană, corupţie şi alte iregularităţi.

Cooperarea prevede asistența operativă și tehnică, realizarea investigațiilor comune, conlucrarea în vederea informării beneficiarilor de fonduri europene privind modalitățile de prevenire a fraudelor. De asemenea, cele două instituții vor conlucra în procesul de instruire a personalului privind prevenirea corupției în implementarea proiectelor de finanțare. CNA va monitoriza, totodată, și procesul de recuperare a fondurilor utilizate contrar destinației, prin efectuarea investigațiilor financiare, urmărirea, identificarea și recuperarea activelor provenite din infracțiuni.

Desemnarea, crearea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă este o măsură de consolidare a sistemului instituțional național și demonstrează disponibilitatea Republicii Moldova pentru a asigura protecția intereselor financiare naţionale şi ale Uniunii Europene.