Miniștrii Afacerilor Externe și miniștrii responsabili de eficiența energetică din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina s-au întâlnit la Chișinău cu Johannes Hahn, Comisarul pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, Dominique Ristori, Directorul General pentru Energie al Comisiei Europene, și Jean-Christophe Belliard, Secretarul General adjunct al Serviciului European pentru Acțiune Externă. Fiind găzduit de Republica Moldova, dialogul a inclus o sesiune privind afacerile externe și una sectorială privind aspectele ce țin de eficiența energetică.

Comisarul Hahn a arătat: “UE va continua să susțină cu prioritate eforturile țărilor partenere de a deveni mai eficiente energetic, spre beneficiul cetățenilor din întreaga regiune. Dezvoltarea și implementarea politicilor de eficiență energetică eficace din punct de vedere economic reprezintă un aspect cheie în ameliorarea securității energetice, a competitivității, a  stimulării creșterii economice, a creării de locuri de muncă și contribuie la prevenirea schimbărilor climatice. Noi ne concentrăm pe livrarea rezultatelor concrete, venind cu un program de cooperare clar până în 2020 și după acea dată.”

Miniștrii afacerilor externe au făcut schimb de opinii privind provocările comune și bunele practici privind soluțiile, atât cu privire la politicile externe din regiune, dar și la promovarea reformelor pentru o reziliență crescută a statului și a societății. În pregătire pentru Summitul Parteneriatului Estic ce va fi organizat în data de 24 noiembrie la Bruxelles, Comisarul Hahn, Secretarul General adjunct Belliard și Miniștrii afacerilor externe au convenit asupra necesității unor rezultate concrete cu impact ridicat pentru cetățeni, inclusiv extinderea nucleului rețelei TEN-T în țările partenere, pașii următori în domeniul digital și accesul mai ieftin la conexiunea internet de bandă largă, facilitarea împrumuturilor în valută națională pentru ÎMM-uri, consolidarea comerțului intraregional și un pachet pentru tineret.

Privind eficiența energetică, Comisarul Hahn și Diretorul General Ristori, împreună cu miniștrii de resort au examinat oportunitățile ce țin de transpunerea acestei priorități în politici și oportunități de investiții. Urmând exemplele Georgiei și Ucrainei, acolo unde misiuni comune ale UE și ale instituțiilor financiare internaționale au identificat domenii cheie pentru schimbări instituționale și de reglementare pe termen scurt, alte țări partenere interesate ar putea beneficia de pe urma acestei inițiative. UE, în strânsă coordonare cu guvernele partenere și cu instituțiile financiare internaționale, va continua să ofere fonduri pentru proiectele de eficiență energetică / investiții pentru companii, cetățeni și sectorul public.