Asociația Tineretului Ucrainean „Zlagoda” susține inițiativa de introducere a votului uninominal și își exprimă intenția să participe activ în procesul de discuție a problemelor legate de modificarea sistemului electoral, astfel reprezentând interesele și opțiunile ucrainenilor din Republica Moldova.

Asociația menționează într-o declarație remisă presei că modificarea sistemului electoral este în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova și va aduce în Parlament deputați profesioniști și integri. „Modificarea actualului sistem electoral prin introducerea votului uninominal va extinde drepturile și prerogativele cetățenilor care vor putea influența nemijlocit procesul electoral, vor putea alege deputați competenți și responsabili care se bucură de încrederea populației și care vor putea reprezenta destoinic în Parlament interesele grupurilor etnice din care fac parte”, se arată în declarație.

Asociația Tineretului Ucrainean „Zlagoda” menționează că în practica internațională nu există un sistem electoral favorabil minorităților etnice, care ar putea fi aplicat și în Republica Moldova, dar există o sumedenie de exemple pozitive precum în România, Ungaria, Croația, iar această experiență ar putea fi preluată și de Republica Moldova.

„Considerăm că sistemul electoral uninominal va spori participarea cetățenilor la luarea deciziilor, va extinde reprezentarea regiunilor și a minorităților naționale în organul legislativ, ceea ce va conduce la o mai mare transparență, responsabilitate și eficiență la luarea deciziilor importante pentru statul nostru și poporul Republicii Moldova”, se arată la finalul declarației.

ucra_doc