Gheorghe Gaberi a menționat că în perioada 25 noiembrie – 12 decembrie 2016, subdiviziunile teritoriale ANSA au efectuat controale la instituţiile de învățământ preșcolar, în vederea verificării respectării cerinţelor sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu raportarea zilnică a datelor cu privire la controalele efectuate, fiind verificate 1 813 de blocuri alimentare, circa 75 % din totalul blocurilor alimentare existente. Totodată au fost verificate 10 depozite ale agenţilor economici care livrează produse alimentare instituţiilor educaţionale.

Ion Toma a ținut să precizeze că agenţii economici, câştigători ai licitaţiilor, sunt doar nişte intermediari, care nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru produsele livrate, ceea ce impune ca managerii instituţiilor educaţionale să fie mai exigenţi faţă de acei agenţi economici care le furnizează produsele alimentare.  Prin urmare, ANSA propune adoptarea unei legi ce ar reglementa alimentaţia copiilor, cu stipularea unor cerinţe transparente/responsabilităţi faţă de operatorii din domeniul alimentar potenţiali furnizori de produse alimentare, prevederea obligaţiunilor faţă de responsabilii pentru recepţia produselor alimentare din cadrul instituţiilor de învăţământ, responsabilităţi faţă de Autorităţile Publice Locale ce organizează licitaţiile cu privire la asigurarea instituţiilor menţionate cu produse alimentare. De stabilit clar în caietele de sarcini criteriile de calitate şi siguranţă faţă de produsele alimentare. Admiterea la licitaţii privind livrarea produselor alimentare către şcoli şi grădiniţe numai a producătorilor sau a importatorilor.

Roman Vengher a adus la cunoștința publicului faptul că în procesul controalelor s-au constatat o serie de încălcări, dintre care cele mai frecvente sunt următoarele:

– Proiectele blocurilor alimentare sunt de tip vechi şi utilajul este învechit;

– Încrucişări de-a lungul fluxului tehnologic între fazele insalubre şi salubre, precum şi lipsa spaţiilor cu circuite separate pe categorii de produse;

– Spaţiile de depozitare a materiei prime nu sunt dotate cu termometre şi  echipament frigorific insuficient;

– Sistem de ventilare neadecvat, ce nu previne acumularea căldurii, a prafului şi condensarea aburilor, precum şi eliminarea acrului contaminat;

– Lipseşte registrul de gestiune (intrare/ieşire) a produselor alimentare/culinare;

– Lipseşte planul de igienizare

– Nu se respectă trasabilitatea produselor alimentare.

Rezultă, deci, că povara și responsabilitatea pentru alimentația sănătoasă a copiilor, revine în mare măsură autorităților menționate, a autorităților publice locale, precum și personalului, care este direct implicat în procesul de achiziționare a produselor și de organizarea păstrării, preparării și alimentației copiilor. Mai mult, chiar, considerăm că dacă organele și persoanele abilitate cu funcții de răspundere își îndeplineau funcțiile conform prescripțiilor și recomandărilor ANSA, nu ajungeam la situația atestată la moment în alimentația din unele școli și grădinițe.

Totodată, ANSA consideră oportun, emiterea în regim de urgenţă de către Ministerele care au în gestiune unități de alimentaţie (Ministerul Sănătăţii, Ministere Justiţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne) a unui ordin intern prin care vor fi numite persoanele responsabile de asigurarea alimentației, specificate funcțiile și obligațiile acestora, întru excluderea cauzelor de toxiinfecții alimentare în urma aprovizionării acestor instituții cu produse neconforme sau expirate.