Cabinetul de miniștri a aprobat ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu ajutorul căruia va fi realizat Proiectul „Apă Nord Moldova”. Proiectul  prevede finanţarea lucrărilor de modernizare a rețelelor de alimentare cu apă a localităților din nordul Republicii Moldova.

Grantul are o valoare de 10 milioane de  euro, care reprezintă o treime din valoarea totală a proiectului, și de pe urma căruia vor beneficia circa 400 mii cetățeni din raioanele Soroca, Drochia, Florești, Râșcani, Sângerei și din municipiul Bălți.

Implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova” va asigura accesul locuitorilor din nordul țării la apă potabilă sigură, respectiv va contribui la îmbunătățirea calității vieții acestora şi la protecția mediului înconjurător.

Tot în vederea protecției mediului înconjurător, în cadrul ședinței de Guvern de astăzi a fost aprobatăși Strategia națională privind managementul deșeurilor radioactive pentru anii 2017-2026. Documentul vine să asigure condiții favorabile pentru o activitate radiologică sigură și conformă cu standardele internaționale.

Strategia stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și măsurile specifice necesare pentru protecția populației și a mediului înconjurător de efectele nocive ale surselor radioactive, pe durata  în care acestea reprezintă un pericol radiologic.

În vederea implementării Strategiei vor fi alocate atât resurse financiare din bugetul de stat, cât și din asistența financiară externă, acordată țării noastre în cadrul proiectelor de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, a altor organizaţii internaţionale, precum şi din partea unor state interesate în fortificarea capacităţii de management al deşeurilor radioactive din Republica Moldova.