Primăria municipiului Chişinău informează că pe parcursul săptămânii curente, în oraş vor continua lucrările de defrişare şi curăţare a arborilor.

În special, serviciile municipale de profil vor curăţa şi defrişa arborii care se află într-o stare fitosanitară nesatisfăcătoare, au ramurile uscate şi cu procese de putrefacţie la tulpină sau prezintă pericol real pentru oameni.

Astfel, lucrări se vor desfăşura pe str. Sfatul Ţării, în perimetrul străzilor Alexe Mateevici şi 31 august 1989, dar şi pe str. Toma Ciorbă, în perimetrul bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – str. Mitropolit Dosoftei. De asemenea, continuă lucrările de curăţare a arborilor uscaţi pe str. Pandurilor, dar şi în Pădurea-Parc „Râşcani”.

Lucrările de defrişare şi curăţare a copacilor uscaţi, dar şi înlocuirea lor cu puieţi de talie înaltă, vor continua pe întreaga perioadă a repaosului vegetativ, adică până în luna aprilie.