Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a venit cu precizări cu privire la solicitarea Moldovei de includere pe agenda sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU subiectului privind retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul său. Într-un comunicat al instituției se arată că inițiativa Republicii Moldova nu pune în discuție și nu urmărește retragerea militarilor ruși care fac parte din forța trilaterală de menținere a păcii, care operează în zona de securitate din regiunea transnistreană. ”Toate informațiile în acest sens, vehiculate recent în mass-media, în particular din Federația Rusă, distorsionează atât esența inițiativei Republicii Moldova la ONU, cât și a stipulărilor textuale ale documentelor transmise Secretarului General al ONU”, se menționează în comunicat.

La data de 21 iulie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația privind retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul ţării, care solicită, între altele, Guvernului şi Preşedintelui Republicii Moldova să promoveze adoptarea unei rezoluţii de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind retragerea trupelor militare ruse aflate ilegal pe teritoriul ţării. În virtutea acestor prevederi, prin intermediul unei scrisori adresate Secretarului General al ONU, Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedura de înscriere în agenda sesiunii a 72-a a Adunării Generale a ONU a unui punct întitulat “Retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova”, precizează MAIE.

Astfel, la începutul sesiunii anuale din luna septembrie, Adunarea Generală a ONU va examina cererile statelor membre, inclusiv a Republicii Moldova și va decide care dintre  punctele propuse vor fi înscrise în agenda sesiunii și care vor fi amânate pentru viitor.

”Eventuala înscriere în agenda sesiunii a 72-a a punctului propus de Republica Moldova va permite examinarea, de o manieră constructivă, de către Adunarea Generală a ONU a chestiunii staționării ilegale a Grupului operativ al Forțelor Armate a Federației Ruse pe teritoriul țării în ultimii 25 de ani, fapt care contravine prevederilor constituționale, neutralității permanente, suveranității și principilor imperative ale dreptului internațional”, se arată în comunicat.